K.V.K.K Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi olarak

kişisel verilerinizin 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu'na (“kanun”) uygun olarak işlenerek,

muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz.

Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz

ve buna bağlı olarak sizlerin kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi olarak,

veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde,

markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek,

öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek,

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi,ticari

ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi,

sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketiolarak,

veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız,

mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile;

onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen

veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir,

periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda

öngörülensüre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde,

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi‘nin

birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla

ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir,kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi müşterilerinin markalarımızın

hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek,

öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek,

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve

uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak

kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi,

söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde

yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında,

şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması

ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla;

grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz

müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan

kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU'NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketiilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. a) Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketikendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. b) işleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. c) Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 4. d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. e) kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. f) kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. h) kişisel verilerinin birer kopyasını alma, görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret ünvanı : Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Telefonu: 0850 305 36 00

Vergi dairesi: yahya galip v.d.

Vergi numarası: 454 053 4901

Adresi: Karacalar Mah Karacalar Küme Evl. No: 38 Akyurt/ ANKARA

mail: [email protected]

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi beyciftligikurbanlik.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi beyciftligikurbanlik.com bünyesinde kullanılmaktadır.

Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi beyciftligikurbanlik.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi beyciftligikurbanlik.com  veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Ha-Be Hayvancılık Zahirecilik İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi beyciftligikurbanlik.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

ÇEREZ KULLANIMI

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Ha-Be Hayvancılık  Zahirecilik  İnşaat Turizm Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

yahya galip v.d: 454 053 4901

Karacalar Mah Karacalar Küme Evl. No: 38 Akyurt/ ANKARA

[email protected]

0850 305 36 00